2014av影音

2014av影音

 颂曰∶古今治中风抽掣,及小儿惊搐方多用之。 不急救之,毒及心能死人也。

【修治】曰∶凡收得后阴干,与糯米同炒,至米焦黑取出,去米及身上、口畔肉毛并黑尘了,作三、四截,研粉用之。啮虱成症∶山野人好啮虱,在腹生长为虱症。

【主治】鬼疰寒热,鼠恶疮死肌,破症瘕,堕胎蚀疮中恶肉,鼻中息肉,散结气石淋。竹大至数围,其肉浓,可为梁栋。

胸胁气逆胀满∶茯苓一两,人参半两。蜂有礼范,故谓之。

猪苓、茯苓、术各三分,泽泻五分,桂二分,细捣筛,水服方寸匕,日三。 每岁一丸,乳汁下。

洪州土石间得者,烧作松气,功同琥珀,见风拆破,不堪为器。寡妇荐∶治小儿吐利霍乱霍乱转∶垂死者。

Leave a Reply