Vol836女神杨晨晨Yome户外淡蓝旗袍室内轻透蕾丝睡衣惹火诱惑写真83P杨晨晨画语界

Vol836女神杨晨晨Yome户外淡蓝旗袍室内轻透蕾丝睡衣惹火诱惑写真83P杨晨晨画语界

故《内经》谓“饮药后,复杯即瞑”,言其效之神速也。然痰饮停滞于心下者,多由思虑过度,其人心脏气血,恒因思虑而有所伤损。

或努力呼吸,有似乎喘。且脑气筋伤,可使神明颠倒狂乱,心有所伤,亦可使神明颠倒狂乱也。

 医者因其年少,多用滋阴补肾之药,间有少加参、者。 然诊其脉似寒凉,而询之果畏寒凉,且觉短气者,寒饮结胸也;诊其脉似寒凉,而询之不畏寒凉,惟觉短气者,大气下陷也。

盖硫黄原无毒,其毒也即其热也,使少服不令觉热,即于人分毫无损,故不用制熟即可服,更可常服也。知系寒饮结胸,阻塞气化。

其脉弦而有力,知其下久阴虚,肝胆又蕴有实热也。答曰∶此证尚可为,听吾用药,当为竭力治愈。

至于鸡内金,其健运脾胃之力,既能流通补药之滞,其收涩膀胱之力,又能逗留热药之性也。遂先用《福幼编》治慢惊之方治之,而露睛之病除。

Leave a Reply