Vol663女神杨晨晨sugar广西心愿旅拍私房白色蕾丝情趣内衣诱惑写真102P杨晨晨画语界

Vol663女神杨晨晨sugar广西心愿旅拍私房白色蕾丝情趣内衣诱惑写真102P杨晨晨画语界

觉发闷者,加生鸡内金钱半或二钱。隔数日又有他校学生,年十四岁,吐血数日不愈,其吐之时,多由于咳嗽。

 留连两月,浸至不起。又遗尿者多属虚,而此案中之遗尿则为实,是知审证者,不可拘于一端也。

上盛下虚,痰涎壅滞,饮食减少,动则作喘。因忆严用和麝香清油灌法,虽治中风不醒,若治痰厥不醒,亦当有效。

医者治此等证,宜切嘱病家,慎勿误食。是此汤为回阳之剂,实则交心肾和阴阳之剂也。

故治此症者,当以解毒之药为主,以助心活血之药为佐,以调阴阳奠中土之药为使。于夏季晨起,偶下白痢,至暮十余次。

 其方,以白头翁为主,而以秦皮、黄连、黄柏佐之。是以论喘者恒责之肺、肾二脏,未有责之于脾、胃者。

Leave a Reply