PPPoE的阶段

PPPoE的阶段

惟治以白虎加人参汤,则滋阴退热一举两得,且能起下焦真阴与上焦亢甚之阳相济,是以投之有捷效也。为其液寒而滑,有流通之性,故能消疮疡热毒肿疼。

脉至七至,按之不实。果尔,则再用此二物同煮,与我食之。

<篇名>55.论伤寒温病神昏谵语之原因及治法伤寒温病皆有谵语神昏之证,论者责之阳明胃实。再加山药、地黄、枸杞诸药以补肺滋肾,有鸡内金以运化之,自能变其浓浓之汁浆为精液,以灌注于肺肾也。

若但知病须汗解,当其脉数无根之时,即用药强发其汗,无论其汗不易出也,即服后将汗发出,其人几何不虚脱也。闻其所言,诚出愚意料之外也。

 然必足年足月十四岁,是则室女月信之通,当在年十五矣。其家人谓其素性嗜酒,近因心中懊,益以烧酒浇愁,饥时恒以酒代饭。

皮赤肉红黄,故善入血分为化瘀血之要药。盖当其得病之初,医者纵知治以小柴胡汤,其遇热之剧者,不知重用石膏以清血室之热,遂致酿成危险之证,此诚医者之咎也。

Leave a Reply