china同性ideos免费

china同性ideos免费

与伏鸡子同名承露仙,而伏鸡子叶圆。【主治】暴热腹胀,生捣汁服,当下利。

 时珍曰∶荇与,一类二种也。 召至集贤院,言服常春藤使白发还黑,长生可致。

外以葱、蜜捣敷四围。《千金方》∶治细癣。

损之曰∶服天门冬,禁食鲤鱼。钱乙补肺阿胶散用之,非取其补肺,乃取其清热降气也,邪去则肺安矣。

时珍曰∶本草十剂云∶轻可去实,麻黄、葛根之属。 颂曰∶处处有之。

蜀人治闪折筋骨伤损,取根捣筛,煮黄米粥,时珍曰∶骨碎补,足少阴药也。【发明】藏器曰∶茜草主蛊毒,煮汁服。

Leave a Reply